KyberŠmok

pracovní poznámky o blogistice, on-line žurnalistice a společnosti

KyberŠmok mi slouží jako databanka informací a postřehů, jež bych jinak zapomněl. Jako student, příživník společnosti, cítím závazek vůči plátcům daní a tímto je seznamuji se svými výsledky.

.

Timesy jsou pro blogy zachráněny (blog týdne)

Musím říct, že jsem doposud vůbec nevěděl, že články na The New York Times spadnou po sedmi dnech do placené sekce. To mě zklamalo, protože jsem na ně nic netuše v HISblogu několikrát odkázal.

Naštěstí je tu aktivní Dave Winer (mozek UserLand Software). Jal se s NYT jednat, protože mu bylo mj. líto zmařených odkazů ke článkům z doby před zářím 2000, které byly doposud veřejné. Začal o tom psát na svém blogu (1, 2, 3) a pak pokračoval e-mailovou korespondencí s šéfem NYT Digital Martinem Nisenholtzem (s nímž je mimochodem v zajímavém dlouhodobém sporu).

Nakonec nalezli řešení (popis). Na články musíte odkazovat skrze RSS připravované ve spolupráci NYT s UserLand Software (což některé komentátory nakrklo). Takto vytvořený odkaz bude fungovat i nadále. Není to řešení ideální (např. mé staré linky už nikdo k životu neprobudí), ale Dave Winer tak zachránil NYT jako zdroj informací pro blogy, za což si zajistil minimálně můj dík a soukromou nálepku Blog týdne.

# |  Ad. J. v 23:10 | Téma: blogistika | Názory  | Trvalink
<<: Deadline v nepravou chvíli
>>: Čínský velvyslanec ke Klausovi, jeho občané do vězení